Kalite, Gıda Güvenliği, İSG ve Çevre Yönetim Politikamız

VEGAN İŞLER GIDA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ, olarak amacımız, sürekli gelişim, yenilik ve büyüme ile sektöründe, Kalite, Gıda Güvenliği, İSG ve Çevre Yönetimi konusunda uygulamalar, çalışmalar yaparak üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği ve müşteri memnuniyeti başta olmak üzere İSG ve Çevre Yönetimi de dahil olmak üzere en üst sıralarda yer almaktır.

Kalite, Gıda Güvenliği, İSG ve Çevre Yönetim Sistemi ve yasal şartlara uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için, evrensel ilkelerinin tamamını araştırmak ve uygulamak konusunda kararlı bir firmayız.

Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve insan sağlığını ön planda tutarak ürün güvenliğinin ve kalitesinin korunmasını sağlamak ön koşulumuzdur.

Dış müşterilerimizin tatmini için, iç müşteri ve birincil tüketici olarak gördüğümüz çalışanlarımızın da memnuniyetine özel bir önem vermekteyiz. Bunun için çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerimizi kesintisiz olarak sürdürme kararlılığındayız.

Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyarak çevreye duyarlı, üretimin her aşamasında enerji tüketimi, su tüketimi, hammadde ve sarf malzeme kullanımı gibi girdilerin tamamında verimlilik ve tasarrufa yönelik tedbirleri alarak, kıt kaynaklardan azami istifade etmek temel hedeflerimiz arasındadır.

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, yürürlükte olan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, kişisel koruyucu ekipman ve araç gereçleri bulundurmak, gerektiğinde kullanılmasını sağlamak, çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimum seviyeye düşürmek ve tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak için çalışmalarımıza sürekli olarak devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Ülkemizin dünya liginde üst sıralarda yer almasına katkıda bulunmak için, sürekli olarak artan bir iş hacmi ve istihdam ile sosyal fayda üreten örnek bir firma olmak temel politikamız.

GENEL MÜDÜR